ქართული

 ლილახ თარგუმიმ

რადგან თარგმნა  სიტყვებზე მეტია

 

ლილახ თარგუმიმდინამური და შემოქმედებითი თარგმნის ბიუროა, რომელიც დიდი გამოცდილების მქონე ჟურნალისტის, რედაქტორისა და მთარგმნელის ატარა მოსკოვიჩის მიერ იქნა დაარსებული. იგი აღიარებულია ისრაელის მთარგმნელთა ასოციაციის მიერ და არის ებრაელ მწერალთა ასოციაციის და მწიგნობარ ადამიანთა ასოციაციის წევრი, რომელიც თარგმნის როგორც აკადემიურ მასალას სოციალური და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, ასევე მარკეტინგულ და კომერციულ მასალას.

ამასთან ერთად, მან თარგმნა სხვადასხვა საკითხავი და საცნობარო წიგნები, მათ შორის ენციკლოპედიები  "National Geographic" და "Britannica" – და ბოლო ათი წლის განმავლობაში "გინესის მსოფლიო რეკორდები" ჩვენ გვყავს შესანიშნავი მთარგმნელები სხვადასხვა ენებზე, მათ შორის ებრაულიდან ქართულზე და ქართულიდან ებრაულზე. მას აქვს ბაკალავრის ხარისხი ლიტერატურის თეორიისა და ხელოვნების ისტორიაში და წარჩინებითი მაგისტრის ხარისხი ხელოვნები ისტორიაში. მას გამოქვეყნებული აქვს სტატიები ხელოვნების ისტორიის სფეროში, პროფესიულ ჟურნალებში და რეზენზირებად წიგნებში.

ჩვენ გვყავს შესანიშნავი მთარგმნელები სხვადასხვა ენებზე, მათ შორის მთარგმნელები ებრაულიდან ქართულად, ქართულიდან ებრაულზე და სხვა.

ჩვენი მთარგმნელი ქართულიდან ებრაულზე და ებრაულიდან   ქართულად არის გამოცდილი მთარგმნელი, რომელმაც თარგმნა მრავალფეროვანი აკადემიური მასალები კულტურისა და ისტორიის, ლიტერატურის, იურიდიის სფეროში და, სხვათა შორის, პირველი ქალია მსოფლიოში, რომელმაც ბიბლიის 20 წიგნი თარგმნა ქართულად.

კავშირის დასამყარებლად:

[email protected]