Homepage

Contact

Site Map

 

לילך תרגומים
 
כי תרגום זה יותר ממילים
 
Lilach Translations
For us, translation is more than just words

כתיבת סיפורי חיים

"לכל אדם במדינה יש סיפור. זוהי מדינה של סיפורים" מאמין לביא צרפתי, מו"ל הוצאת "צפרא", המפרסמת ספרי ילדים וסיפורי חיים. עד כה יצאו בהוצאה לאור "צפרא"  סיפורי חיים של יהודים מהולנד, עיראק, רומניה, ספרים על ילדות במעברה, סיפורים אישיים של ניצולי שואה מכל הגלויות ועוד. 

בזכות שיתוף הפעולה עם הוצאת "צפרא", גם הסיפור האישי שלכם, או של הוריכם, יכול להפוך לספר. פנו אלינו - ונשמח לכתוב ולערוך את סיפור חייכם, כדי לשמר אותו לדורות הבאים.

        

 Lilach Translations - Atara Moscovich   "לילך תרגומים"- עטרה מוסקוביץ'      

                   חברה באגודת הסופרים העבריים בישראל              Member of the Hebrew Writers Association in Israel

                          חברה באיגוד אנשי הספר                                            Member of the Israeli Book Union

 

ויצמן 53/11 יהוד 56242 | טלפון: 054-6546262 | [email protected]