Homepage

Contact

Site Map

 

לילך תרגומים
 
כי תרגום זה יותר ממילים
 
Lilach Translations
For us, translation is more than just words

 

 

לאחר התמחות רבת שנים בתרגום מאמרים אקדמיים, יצא לאור ספר העיון  הנפש הלא מוסרית מאת הרב נילטון בונדר, 2018, הוצאת "צבעונים", שתורגם ע"י עטרה מוסקוביץ' ושעוסק ביהדות מזווית ראייה חדשנית ומרתקת, הבוחנת מחדש את השקפת המוסריות ביהדות והשואלת שאלות לגבי המשמעות של התנהגות מוסרית ולא מוסרית.

בימים אלה יצא לאור הספר אנושיים מטבע בריאתנו שתורגם ע"י עטרה מוסקוביץ'. הספר, שיצא בהוצאת אור-עם, משלב מדע פופולרי, רוחניות ועזרה עצמית ברוח העידן החדש, ומציע תובנות מרתקות - כגון חשיבותם של שיתוף הפעולה ושל החמלה ועדיפותם על פני ההשקפה הדרוויניסטית ורעיונות חדשים באשר לאפשרויות לייצר מזון ואנרגיה שיהיה בהם די לכל תושבי תבל.

כמו כן, תרגמה עטרה מוסקוביץ' במשך השנים חוברות הדרכה ואימון בתחום הניו אייג'

        

 Lilach Translations - Atara Moscovich   "לילך תרגומים"- עטרה מוסקוביץ'      

                   חברה באגודת הסופרים העבריים בישראל              Member of the Hebrew Writers Association in Israel

                          חברה באיגוד אנשי הספר                                            Member of the Israeli Book Union

 

ויצמן 53/11 יהוד 56242 | טלפון: 054-6546262 | [email protected]